WETTELIJKE VERMELDINGEN

EUROBEST PRODUCTS

De website www.proesthetic.be wordt gepubliceerd en geëxploiteerd door EUROBEST PRODUCTS bvba (hierna EUROBEST genoemd) – Rue des Vaches 311 – 7390 Quaregnon –BTW-nr.: BE 0827 556 092 – RPR Bergen.

Uitgever – Publicatiedirecteur

Monsieur Alain LHOIR info@proesthetic.be Tél. : +32 (0)65 66 06 92

Verantwoordelijke voor de redactie en reclame

Madame Annick Mermuys annickmermuys@skynet.be Tel.: +32 (0)478 60 30 21

Hosting

Deze website wordt gehost door de firma OVH. 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix, Frankrijk.

Disclaimer

De inhoud die op de website beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor informatieve doeleinden.

Deze site bevat informatie die door externe bedrijven ter beschikking wordt gesteld of hyperlinks naar andere sites die niet door EUROBEST zijn ontwikkeld en waarover EUROBEST geen technische of inhoudelijke controle heeft.

Het is aan de gebruiker om deze informatie oordeelkundig en kritisch te gebruiken. EUROBEST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie, opinies en aanbevelingen van derden.

EUROBEST wijst elke aansprakelijkheid af in geval van tijdelijke (met name voor technisch onderhoud) of permanente onderbreking van de toegang tot de website. EUROBEST kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het geheel of gedeeltelijk hacken van de website zou kunnen toebrengen aan de gebruiker of aan derden, alsook voor enige schade toegebracht aan een computerinstallatie als gevolg van het gebruik van zijn website of een website van derden waarnaar wordt verwezen.

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van de site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot teksten, graphics, afbeeldingen, logo’s, databases, iconen,…) evenals de lay-out (keuze, plattegrond, lay-out van onderwerpen, middelen om toegang te krijgen tot gegevens, gegevensorganisatie,…) is het exclusieve eigendom van EUROBEST, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud van andere bedrijven, partners of auteurs. Het is strikt verboden deze elementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven, over te dragen, mee te delen aan het publiek of op te nemen, door om het even welk procedé en op om het even welke drager, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van EUROBEST. Inbreuken kunnen aanleiding geven tot rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende wetten. Op het gebruik van deze site is de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Bergen bevoegd.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandeld.

Voor meer informatie, nodigen wij u uit om ons Privacybeleid te raadplegen.

Cookies

Het navigeren op de website kan leiden tot de installatie van cookies, bedoeld om uw bezoek te optimaliseren en uw technische keuzes te onthouden. Alle cookies die door de site op uw computer worden geplaatst, kunnen onmiddellijk worden verwijderd door uw browserinstellingen te configureren. Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat door te weigeren om een cookie te installeren het onmogelijk kan worden om toegang te krijgen tot bepaalde diensten.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om het verkeer te analyseren voor statistische doeleinden. U kunt weigeren dat uw bezoek wordt gevolgd voor statistische doeleinden (link).